Deklanşörüne Bastığım Kameralar

Yıl 1960ın erken dönemleri anlayacağınız hiç bilmedığım doğrusu hatırlamadığıim yıllar. Anımsadığım birtek kare var. Amcam ve arkadaşları evin ikinci katında parti veriyorlar ve amcamın fotoğrafcı bir arkadaşı var.

Onun kamerası ile bir fotoğraf çekmek için beni çağrıyorlar. Anımsadığım elimde bir kamera üzerindeki cam parçasından bakarak karşımdaki grubu bir kareye yerleştirmeye çalışıyorum. Ve o kareye yerleştirmeye daha halen uğraşıyorum. Neyse deklanşöre basıyorum ve ilk karemi bilinsizce çekiyorum ve beni ençok o deklanşörün sesi etkiledi.

Anadolumun Yunan Anakarasına Etkileri

Klasik uygarlığın kökeni araştırılınca, klasik kültürün apaçık olarak ilk belirdiği - yani kendilerine sonraları Hellenik diyen toplumun, kendilerine barbar dedikleri yabancılardan ayırdıkları ve Olymposlu tanrıları teşkil ettikleri - yerin, Anadolu'da İonya olduğu anlaşılır. (MÖ 9. veya 10. yy) Grekçede ne üzümün, ne şarabın, ne İncİrİn ve özellİkle ne de zeytİnİn adlarının Grekçe aslından olmayıp, bİrçok dağ, burun ve körfez adları gİbİ, bİr Anadolulu dİlİn kökenİnden oldukları anlaşılmıştır. Delİce zeytİnİ, Portekİz'den Hİndİstan'a kadar vardır. Ama zeytİnİn bİr besİn maddesİ olarak kullanışı, Yunanİstan'a Anadolu'dan geçmİştİr.